сряда, 17 декември 2014 г.

Vargatef® е одобрен от ЕС за лечение на пациенти с рак на белия дроб с напреднал аденокарцином след лечение с химиотерапия от първа линияОт Boehringer Ingelheim съобщиха, че Европейската комисия е издала разрешение за употребата на Vargatef® (nintedanib*), валидно в 28 държави в ЕС, сред които е и България.
Vargatef® в комбинацията с docetaxel е приложим при лечение на възрастни пациенти с локално напреднал, метастазирал или локално рецидивиращ недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) от хистологичен тип аденокарцином, след първа линия на химиотерапия.
„Vargatef® осигурява и така необходимата нова възможност за лечение на възрастни пациенти с белодробен рак - напреднал аденокарцином за терапия от втора линия“, подчерта доц. д-р Мартин Рек, ръководител Отделение по торакална онкология, Белодробна клиника Гросхансдорф, Германия и главен изследовател в клиничното проучване LUME-Lung 1.
Данните от клиничното проучване са безспорни - при прием на nintedanib (троен ангиокиназен инхибитор) в комбинация с docetaxel медианата на общата преживяемост, е значително удължена на 12.6 месеца (p=0.0359; HR: 0.83) за пациенти с аденокарцином, спрямо общата преживяемост от 10.3 месеца при лечение само с docetaxel. Същевременно една четвърт от пациентите преживяват 2 или повече години (а именно - 24 месеца преживяемост на 25.7% от пациентите, употребявали nintedanib* плюс docetaxel, спрямо 19.1% от пациентите, употребявали плацебо плюс docetaxel, p=0.0359; HR 0.83).
“Щастливи сме от решението на ЕК и сме изключително горди, че нашият дългосрочен ангажимент към проучването и развитието в областта на онкологията, доведе до нова възможност за лечение на пациентите с този вид специфичен рак на белия дроб. Одобрението на Vargatef® увеличава нашето портфолио в областта на онкологията, след като миналата година беше одобрена терапията с GIOTRIF® (afatinib) за друг специфичен вид рак на белия дроб. Наскоро nintedanib беше одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за индикацията идиопатична белодробна фиброза (ИБФ)“, коментира проф. Клаус Дуги, главен медицински директор на Boehringer Ingelheim.
---------

Аденокарциномът e най-често срещаният вид рак на белия дроб. По-голямата част от пациентите са диагностицирани късно, когато заболяването е в много напреднал стадий. При повечето от тях заболяването прогресира по време или след лечение с химиотерапия от първа линия и затова има значителна неудовлетворена нужда от нова и ефективна втора линия на терапия.
Одобрението на Vargatef® (nintedanib*) се основава на резултатите от клиничното изследване LUME-Lung 1, обхващащо 1,314 пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, преминали първа линия на лечение с химиотерапия.
Vargatef® е медикамент за перорално приложение - два пъти дневно. Лечението с него e втората одобрена терапия на Boehringer Ingelheim, след GIOTRIF® - първото одобрено лекарство за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб при пациенти с определен тип мутация на рецептора на епидермалния растежен фактор. Медикаментът показва профил на лесно контролирани нежелани събития без допълнителен компромис към качеството на живот на пациента.
Данни от проучването са публикувани в научното издание Lancet Oncology през февруари т. г.Няма коментари:

Публикуване на коментар