вторник, 16 декември 2014 г.

Отпада лимитът за лечение в чужбина от 180 000 лв.


Това ще стане с промяна в Наредба 12 на МЗ от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина.
За да получат парите обаче, пациентите трябва да предоставят поне 2 оферти от
клиники в чужбина.
По данни на МЗ от 2012 година досега от всички 179 платени лечения на българи зад граница в 10 заявления, най-вече за трансплантация на органи, офертите на чуждестранните болници превишават значително разрешените към момента 180 000 лв., става ясно от мотивите за промяна на наредбата.
Разходите на болниците за медицински изделия, необходими за извършване на имунологични изследвания при трансплантации се възстановяват в размер до 1 500 000 лв. годишно. Това предвижда промяна в Наредба 29 на МЗ за възстановяване на средствата при трансплантации. В периода 2007-2013 г. въпросните медицински изделия са осигурявани по "Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки." Проектонаредбата предвижда и удвояване на средствата, които се възстановяват на болницитеза разходи при алогенна трансплантация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки. Сега те получават до 15 хил. лв.. Проектът предвижда те да са до 30 хил. лв.
До 200 хил. лв. ще се дават за транспортиране на орган за трансплантация до България от страна на ЕС, Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария.

Няма коментари:

Публикуване на коментар