сряда, 7 май 2014 г.

Правят регистър на лекарските грешки

БЛС ще състави национален регистър на допуснатите от медици грешки. Това съобщиха от съсловната организация. Списъкът обаче ще е служебен и достъп до него ще имат само медиците. Ще се въведе определение за понятието лекарска грешка в етичния кодекс и ще се изготви ясна класификация на извършваните грешки у нас. Вече ще се прави разлика между
грешки, причинени от немарливост, бездействие, грешна диагноза, липса на достатъчно медицински знания или пък административно нарушение. Целта е лекарите да се запознават с различни казуси и проблеми, за да не се допускат инциденти с фатален край, обясняват от лекарския съюз. Очаква се регистърът да заработи от следващата година. Част от подготовката включва създаването на 40 експертни групи към съсловната организация. Тяхната задача ще бъде да подготвят и одобрят правила за добра медицинска практика, както и да провеждат различни обучения за лекарите. Бордовете ще бъдат формирани на две нива – национално и регионално. В тях участниците ще бъдат петима представители, избрани от районните колегии, както и петима експерти, посочени от Съюза на българските медицински специалисти. Начело на борда ще застане национален експерт на съсловната организация, който ще бъде избран отново от българските медицински специалисти. Районните експертни бордове пък ще бъдат сформирани от специалисти, посочени от самите районни колегии. От страна на Управителния съвет на Българския лекарски съюз , дейността на комисиите ще се ръководи от зам.- председателят на съсловната организация д-р Юлиан Йорданов. 


www.burgasnews.com 

Няма коментари:

Публикуване на коментар