четвъртък, 10 април 2014 г.

МЗ ще прави мрежа от патронажни центрове



МЗ разработва програма за създаване на мрежа от патронажни центрове, в които да се проследява състоянието на бременни и хора с хронични заболявания. Това съобщи
министърката на здравеопазването д-р Таня Андреева по време на среща с журналисти. Тя уточни, че в момента в страната има само два такива центъра. Мрежата ще обхване 16 общини и 28 областни болници. В патронажните центрове ще работят лица с медицинско образование парамедици или лекари-асистенти. Андреева уточни, че тази есен започва 3-годишно обучение на парамедици и 4-годишно на лекари-асистенти в медицинските колежи и в медицинските университети, като обучението е по съвместна програма на МЗ и МОН. Досега обучаваните от БЧК парамедици имат по-ограничени правомощия. Възможно е центровете да са на териториите на болниците. Вноските, които се правят за здравеопазване, покриват определен пакет и той не е променян в последните години. Всички иновативни методи за диагностика и изследвания не са в пакета, поради което НЗОК не ги заплаща. Андреева заяви, че ще предложи да бъде отнето правото на лечение по каса на здравно неосигурените, които са имали възможност да внасят осигуровки, но не са го направили. За да си възстановят здравноосигурителните права, те ще трябва да заплатят всичко, което дължат на държавата от 2000 г. досега, а не за последните 3 години, както е сега. Андреева уточни, че не става въпрос за безработни, социално слаби и пр. По думите на министъра здравно неосигурените, които не са социално слаби, са около 150 хил. души.
Над половин милиард лева са задълженията на болниците в страната, като в това число не са включени дълговете на ведомствените - ВМА, МВР болница, Транспортна болница.
Готова е методиката за разработване на Национална здравна карта. Предстои обсъждане и започване на прилагането на картата в три пилотни области - Кюстендил, Кърджали и Плевен.



Аида Паникян
В.”Дума”

Няма коментари:

Публикуване на коментар