сряда, 2 април 2014 г.

Мениджърът задължително трябва и да е лидер
Д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на Amgen в България


-Каква е Вашата управленска философия?
В центъра на моята управленска философия поставям хората. Мениджърът задължително трябва да е лидер, който не само да поставя бизнес целите, но и да пали искрата, да накара хората да му повярват и да се стремят да успябат заедно с него. Според мен управленската философия е свързващата стойностна система, фундаментът, на който се гради успехът. Задължителни са взаимното уважение, честните и открити взаимоотношения. Трябва да можеш да критикуваш, да даваш позитивна обратна връзка и да казваш благодаря, когато е заслужено. Желанието за развитие, стремежът да ставаш по-добър и по-адекватен на промените, са неотменни елементи на успеха.
-На какво се дължи вашият кариерен успех?
Благодарна съм, че повече от двадесет години работя за водещи иновативни мултинационални фармацевтични компании, в които получих много познания, станах част от глобалната корпоративна култура и промених светогледа си. Добих професионален опит на различни позиции, в широк кръг от направления на фармацевтичния бизнес. В личен план съм упорита и последователна и много трудно се отказвам, ако силно Вярвам в нещо. Старая се да се обграждам със смели хора, професионалисти, които също като мен са позитивни, обичат предизвикателствата и влагат страст и сърце в това, което правят, защото без емоционална връзка нещата рядко се случват.
-Какъв съвет бихте дали на жените предприемачи, които сега стартират?
Да бъдат смели и иновативни, да умеят да поемат разумни рискове, да не се страхуват от неуспеха и да не се отказват от мечтите си.
-По-труден ли е пътят на една жена в утвърждаването й в йерархията на една мултинационална компания?
Вероятно, зависи може би и от вида на индустрията. В днешно време има примери на много успели жени дори и в индустрии, известни като „мъжки свят". Мисля, че в мултинационалните компании все повече се ценят човешките качества и професионалните умения, способността да взимаш бързо трудни решения, да бъдеш гъвкав. А и жените в бизнеса са доказали, че имат качества, които със сигурност ги правят отлични мениджъри. Все повече мъжко доминирани индустрии се стремят към баланс между двата пола и равнопоставеност, дори предлагат допълнителни привилегии на жените служители. Ще ви дам пример, в Amgen, в страните от Централна и Източна Европа има абсолютно равно разпределение между мъже и жени сред директорите на отделните филиали.
-Какви са тенденциите и предизвикателствата в сектора на биотехнологиите през 2014 г?
Изследването на биологичните процеси открива нови възможности за лечението на много заболявания, които в момента се смятат за нелечими. В последните години тенденцията е делът на биотехнологичните лекарства непрекъснато да нараства. Сега те са само около 20% от всички лекарства , но 4 от всеки 5 нови молекули са биотехнологични. От друга страна има и сериозни предизвикателства за иновативните компании - необходимост от сериозни инвестиции в научна и развойна дейност за създаване на ново, ефективно лекарство (над 1 млрд. долара), а за здравните институции и фондове и пациентитеосигуряване на финансиране и достъп до новите терапии в условията на глобална икономическа криза и бюджетни дефицити.
-Какви са плановете за развитие на Amgen в България?
През тази година се навършват пет години от откриването на филиала на Amgen и десет години от старта на програмата за клинични проучвания в България. Ще продължим да разгръщаме дейността си, като нашата основна цел и мисия е и българските пациенти да се лекуват с най-съвременните биотехнологични лекарства за тежки заболявания, свързани със сериозни, нерешени медицински проблеми. Едновременно с това провеждаме дългосрочен образователен проект сред лекари и студенти „Amgen Biotech Academy". Amgen разгръща и мащабна програма от клинични проучвания в България, която е част от международната за одобряване на новите молекули. В момента имаме около 20 действащи проучвания в страната.


Сп. „Forbes”

Няма коментари:

Публикуване на коментар