сряда, 2 април 2014 г.

Наемите, които ОПЛ и специалисти плащат на столична община ще бъдат уеднаквениЗа това свое предложение, което ще внесе на следващата сесия на СО, съобщи зам.-кметът по здравеопазване ген. Стоян Тонев. 
„Наемите за общинските помещения в ДКЦ -та ще бъдат уеднаквени. В момента има неравнопоставеност - едната част плащат 10% от общинския наем, други пълния, а трети - нищо. Всички лекари трябва да се ползват от преференцията и да плащат 10% от пазарния наем, определен от независим оценител ", поясни той.
Според закона облекчението бе въведено за срок от 10 г..То изтичат през 2015 г., но законодателството ще позволи преференцията да бъде удължена за още 5 г., смята тен. Тонев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар