четвъртък, 3 април 2014 г.

В МЗ се обмисля преструктуриране на болничната помощ в посока окрупняване на лечебни заведения


Публично-частно партньорство в болниците предлага здравният министър д-р Таня Андреева:
„Изключително важно е да се помисли за едно преструктуриране, особено на болничната помощ, тъй като в момента поради големия брой лечебни заведения, разбира се много отделения в тях, кадрите са доста разпръснати в страната. Би могло спокойно, да кажем, да се направи едно окрупняване, под една обща шапка, един холдинг или управителен съвет на лечебните заведения в дадена област, така че те да могат сами да менажират целия процес, както по медицинската дейност, така и административно. Аз не бих казала, че тези, които са с най-големи приходи са в опит по някакъв начин касата да бъде източвана. Напротив, смятам, че точно тези болници са гръбнакът на българското здравеопазване. Това са големите, университетски и многопрофилни болници, през които минават действително около 70-80% от пациентите. Разбира се, в тях включвам и някои от по-големите частни лечебни заведения. Повечето работа води до по-голяма задлъжнялост. Затова с нови правила се опитваме да направим така, че всички лечебни заведения да работят при равнопоставеност. Ако има конкуренция, тя трябва да се случва в условията на равнопоставеност и тогава аз съм убедена, че или пазарът на здравни услуги ще се саморегулира от само себе си, или просто всички болници, които работят добре, ще бъдат обречени.
Проверките на „Медицински одит“показват декапитализация на част от лечебните заведения, както и неизпълнение на нивата на компетентност в частта кадри. Част от отделенията в тях ще трябва да бъдат закрити, или да си намерят кадри. За да бъдат мотивирани лекарите, ще се търсят възможности да бъде вдигнато заплащането за труда им.
Системата е хронично недофинансирана и затова нека просто кажем на хората истината, която, според мен, твърде дълго им е спестявана. Истината е такава – или трябва пациентите сами да доплащат, или трябва всички, които са ангажирани към системата, да си внасят здравните вноски, така че касата да разполага с по-голям ресурс, защото тя работи с тези пари.
Решението НЗОК да плаща на болниците месец за месец, е заради тежкото финансово състояние. НЗОК се поема практически на ръчно управление, за да може да се следи всеки дефицит в системата. Неслучайно и в закона е заложено, че на полугодието ще се гледа бюджетът на касата и ще се мисли по-нататъшни действия. Бъдещето е да се работи по публично-частно партньорство и частната инициатива да влезе и в държавните, и общинските болници.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар