четвъртък, 3 април 2014 г.

Всяко 5-то дете -пасивен пушач в дома си


57.5% или всяко 5-то от десет деца е изложено на пасивно тютюнопушене в дома си. Само 42.5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Пушат 45.7% от бащите и 39.0% от майките., предаде БГНЕС.
Данните са на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от национално представително проучване в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г.
Анкетирани са 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Включвайки, обаче и индикатора "тютюнопушене на други възрастни" (баба, дядо и роднини пушачи), относителният дял на тези домове намалява до 39%

Няма коментари:

Публикуване на коментар