събота, 26 октомври 2013 г.

Проф. Галина Куртева настоява да бъде освободена като Националният консултант по „Медицинска онкология/химиотерапия“
Желанието си да се оттегли от този ангажимент проф. Куртева обяснява с всекидневния си „сблъсък с неразбирането на „онкологията” като държавен приоритет, липсата на активни действия, както и нежеланието на многобройните държавни структури за разбиране на проблема“.
Проф. Куртева изтъква като мотив за решението си и факта, че усилията й, насочени към подобряване на онкологичната помощ, лекарствоснабдяването, финансирането на онкологичните центрове и болници, не са довели до никакъв резултат, независимо от многобройните доклади, преговори, срещи и обсъждания с отговорните институции.
"Единствената ми надежда са шепата млади онколози, тръгнали по нашия път- без опита и знанията ни, но с дръзновението на младостта. За съжаление, настъпва момент, в който дори и младежкия порив угасва, възпрян от липсата на диалог и разбиране на проблема. Днес, медицинските онколози в страната са не повече от 50, лекуват 75 000 болни, а наблюдават 270 000 болни!
За мен като онколог е достатъчно да зърна благодарността в очите на моите болни, колкото и тъжна да е тяхната усмивка в безжалостната борба с болестта. За мен, като лекар и човешко същество е още по-мъчително да ставам свидетел на ежедневното пренебрежение на Държавата към собствените й поданници, в моментите, когато те най-много имат нужда от закрила"1 се казва още в уведомителното и писмо до институциите имащи отношение към здравеопазването у нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар