петък, 5 юли 2013 г.

Доц. Илко Гетов е новият председател на Българския фармацевтичен съюзИзборът му е направен по време на Четвъртия редовен конгрес на Българския фармацевтичен съюз (БФС).
Доц. Гетов е дългогодишен преподавател във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София. От 2013 г. той е член на Изпълнителния комитет на
Фармацевтичната група на Европейския съюз.
За негови заместници са избрани магистър-фармацевтите Димитрия Стайкова и Тодор Найденов.
Главен секретар на съюза ще бъде магистър-фармацевтът Светослав Крумов. 
Реформиране на системата на ценообразуване чрез фиксиране на крайните цени на лекарствените продукти по лекарско предписание и намаляване на размера на ДДС за лекарствените продукти е едно от исканията, за които настояват в декларация делегатите на конгреса.

Те настояват също так за въвеждане на етичен модел на собственост на аптеките в съответствие с практиката в държавите-членки на Европейския съюз, за премахне неефективното изразходване на средства в системата на здравеопазването, за въвеждане на електронно здравеопазване в най-кратък срок и други.

Декларацията е изпратена до президентската институция, до Народното събрание, до министър-председателя, до министъра на здравеопазването.


Няма коментари:

Публикуване на коментар