вторник, 7 май 2013 г.

Бизнесът недоволен от икономическите програми на партиитеВсяка втора фирма смята, че в предизборните програми на партиите липсват ясни механизми за насърчаване на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически сили. Това става ясно от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведена сред членовете й в периода 25-26 април.
От изследването става ясно, че по-голямата част от бизнеса не вижда в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите.
Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%).
Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.
Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите, в здравеопазването, в образованието и в пенсионната система.
Като вредни в програмите на партиите бизнесът счита идеите за национализация, бърз растеж на доходите и диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар