сряда, 17 април 2013 г.

Страхът от безработица е най-силния страх на българина

Това се посочва в доклад на фондация „РискМонитор" за националната сигурност на страната и рисковете през следващите 12 години, който обхваща  групите свързани с различни сфери от
вътрешната и външната политика на България. Очертани са рисковете от задълбочаване на разликите между богати и бедни, от нарастване на неконкурентоспосбността на икономиката заради слабата грамотност, от ниската раждаемост и застаряване на населението.Ниската грамотност на българите може да доведе до разцепване на бедни и богати, а това може да предизвика социални бунтове и висока престъпност, се посочва в доклада.
Най-типичните страхове на българите според доклада са страх от нефункциониращи институции, от липса на защита при опасност, от това, че децата могат да останат в страната или че страната може да бъде погълната от малцинствата.
Авторите препоръчват стратегически избор на реформа в здравеопазването, избор на инструмент за увеличаване на раждаемостта, внос на висококвалифицирани имигранти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар