понеделник, 8 април 2013 г.

Създават единна система за хората с увреждания


За целта ще се събира информация от всички институции с отношение към хората с проблеми.Вече са налице споразумения със 17 институции, сред които НОИ, НЗОК, НЕЛК, ТЕЛК, да подават данни , обяви Минчо Коралов, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания ( АХУ) при представяне на проекта на МТСП, който предели като "най-изстраданата придобивка".
Проектът се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е на стойност  близо 1, 859 милиона лева. Продължителността му е 28 месеца, а старта ще бъде на 01.05. т.г., когато ще бъдат осигурени сървърите. В рамките на проекта ще бъдат обучени 132 души чрез 12 двудневни обучения.  
Коралски се надява, че  след около 6 месеца ще има достатъчно данни, за да се изпълни основната задача, а именно  да се знае по региони, населени места, дори по улици какви хора с увреждания има и какви са им нуждите.

Системата ще поддържа публичен портал с информация за  работодатели, достъпна среда, проекти и услуги на АХУ. Освен регистър на хората с увреждания, тя ще съдържа също статистически данни, информация по държавни политики и проекти.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар