петък, 12 април 2013 г.

Български форум на бизнес лидерите търси решения на кризата в енергетикатаБългарски форум на бизнес лидерите (БФБЛ) беше домакин на конференцията „Открито за енергетиката”. Тя премина в конструктивен диалог за по-доброто разбиране на натрупаните проблеми и дискутиране на възможните изходи от кризата в енергийния сектор.
Модератори на събитието бяха Лъчезар Богданов, управляващ партньор на Индъстри Уоч, и председателят на БФБЛ Мария Шишкова, която откри форума с думите: „Целта на днешното събитие е да бъдат погледнати отблизо проблемите в сектора на енергетиката, да се разгледат успешните практики и да се видят какви са били препятствията пред други икономики, за да се постигнат устойчиви резултати. Със сигурност част от решенията ще бъдат непопулярни. Но трябва да мислим за бъдещето с по-голяма отговорност и Форумът на бизнес лидерите, като събирателно лице на отговорния бизнес в България, мисли за бъдещето по този начин, инициирайки този диалог.”
Конференцията започна с изказване на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Божан Стоянов. В своето експозе той обърна внимание върху факта, че българската енергийна система е в състояние на свръхкапацитет спрямо нуждите на икономиката ни. По думите му е необходимо да си дадем сметка за новите икономически реалности: намираме се в състояние на икономическа стагнация и трябва да се научим да живеем в тези нови икономически условия. Изходът е енергийната система да бъде преоразмерена спрямо новите нива на търсене и свито потребление.
В своята презентация енергийният експерт Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум, обобщи стратегическите грешки, довели до натрупване на проблемите, и предложи шест водещи принципа, които, според него, ще спомогнат за успешното решаване на кризата. Сред тях са осигуряване на нормална среда за функциониране на енергийния бизнес, зачитане интересите на чуждестранните инвеститори в енергетиката и привличане на нови, „изсветляване” на собствеността и дейностите в енергетиката като например ценообразуването на микса и др.
Икономистът Георги Ангелов от „Отворено общество” ориентира изказването си около темата за конкуренцията, предстоящата либерализация и възможностите за реален избор пред потребителите. По думите му, либерализацията не е въпрос на законодателни промени, а на изграждане на инфраструктура, посредством която да се осъществява конкуренцията. Липсата й, респективно, води до възможности за контрол върху доставките и монополно положение.
Своите експертни препоръки предостави и Дитмар Прайнщорфер, ръководител на отдел „Международни отношения” на E-Control Австрия – австрийския енергиен регулатор, и член на УС на Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). По думите му на българския енергиен пазар липсват достатъчно независими доставчици, системата не е балансирана и е необходим един истински независим регулатор, който да работи според обективни критерии и методология и същевременно да гарантира защита на уязвимите потребители.
С изказвания се включиха още международният консултант Дийн Брабек, управляващ партньор на Arthur D. Little за Централна и Източна Европа, Атанас Владиков, представител на Съюза на българските икономисти, Павел Вацек, посланик на Чешката република, д-р Михаел Ангерер, търговски съветник в Посолството на Австрия и представител на Австрийската стопанска камара, Джон Шиърър, директор на Европейския регионален офис  на Департамента по енергетика към Американско посолство, Уейн Даймънд, икономическо аташе в Посолството на Великобритaния, Томас Пфане, съветник на посланика в Посолството на Германия. Коментари направиха и ръководителите на трите електроразпределителни дружества в България – Петър Докладал от ЧЕЗ, Стефан Абаджиев от Енерго–Про и Йорг Золфелнер от ЕВН.
БФБЛ се ангажира да събере всички препоръки и възможни решения, които бяха представени по време на конференцията, в специален документ, който да предостави на ресорните институции и Президентството на РБългария, за да подпомогне вземането на решения и създаването на политики в енергийния сектор.

   

Няма коментари:

Публикуване на коментар