четвъртък, 18 април 2013 г.

С 26% са се увеличили битовите разходи през 2012 г.

Разходите на българските семейства за ток, вода, парно и горива са се увеличили през м. г. спрямо предходната, а потреблението на цигари и алкохол също нараства, показват резултатите от проучването на Националния статистически институт за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през миналата година.
Доходите на средностатистическото българско семейство през 2012 г. нарастват с 15.3% до 4541 лв. средно на човек. Разходите се увеличават малко по-бързо - с 16.1% до 4058 лв.
Основен източник на приход е заплатата, която формира 52.7% от входящия поток в семейните бюджети.
По данни на НСИ през  2012 г. домакинствата са разполагали средно по 2281 лв. на човек, получени от заплата, докато през  2011 г. сумата е била 1960 лв., т.е. доходът от това перо се е п
овишил с 16.4% за година.
Приносът на пенсиите намалява от 30.1% на 26.7%, макар че получените пари се увеличават с 13 лв. до 1153 лв. средно на човек за годината.
Доходът от предприемачество нараства с 14 на сто - от 241 лв. на 275 лв., относителният му дял обаче се запазва на миналогодишното ниво (6.4 на сто).
Разходите за храна през миналата година макар и да нарастват номинално с 6.9% до 1355 лв. на човек, се свиват като относителен дял - от 36.2% на 33.4%.
Намаляват консумацията на хляб и тестени изделия, на прясно мляко, плодове и зеленчуци.
Увеличение има при потреблението на безалкохолни напитки, кисело мляко, картофи, месни произведения, сирене и кашкавал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар