петък, 15 февруари 2013 г.

В столицата ще заработят зъболекарски кабинети за социално слаби

По всяка вероятност това ще стане факт до края на тази година, съобщи председателят на сдружението на българските зъболекари (СБЗ) д-р Венцислав Стоев, който поясни, че акцета е върху благотворителността и позитивния имидж на зъболекаря. 
Водени са вече разговори и имат пълната подкрепа от ръководството на Българския червен кръст. Предстоят срещи  и със Столична община (СО).
По думите на д-р Стоев  инициативата е наложителна, защото голяма част особено от възрастното население се срамува от състоянието си в устната кухина и затова не посещава   зъболекарски кабинети, а и поради финансова невъзможност да заплати извършените  им зъболекарски услуги.
"Фактът, че денталните проблеми на хората у нас са толкова масови и толкова тежки означава, че трябва да се мисли за сериозна промяна в цялостната политика за денталното здраве”, подчерта той.
Критериите за подбора на пациентите ще се извършва с помощта на   Министерството на труда и социалната политика и останалите партньори на проекта
Идеята е, зъболекарите да дават доброволно и  безвъзмездно труда и уменията си, в предоставените им оборудвани с инструменти и консумативи помещения, като лекуват нуждаещите се по същия начин, по който го правят и в частните си клиники и кабинети.
СО може да помогне с място, където да се разположени обзаведените кабинети, напр. някоя от по-централните общински поликлиники.
„Ние можем да разработим медицински критерии за видовете лечение, които са подходящи при различните възрастови групи и при отделните патологии. Можем да информираме институциите за стойността и разходите, те са тези които трябва да осигурят средствата, да посочат социалните критерии и да се погрижат при нас да идват точно тези нуждаещи се хора”, допълни д-р Иван Антикаджиев от УС на СБЗ.
Проектът ще е дългосрочен и постепенно ще обхване и други градове от страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар