понеделник, 2 юли 2012 г.

Всичко на едно място-в сайта на финансовото министерствоОт 1 юли плащанията на всички министерства за издръжка, заплати и капиталови разходи ще се публикуват в интернет.Министерство на финансите ще управлява новия регистър.Така само с едно кликване на мишката  всички разходи по министерства вече ще могат да се видят от желаещите тази информация в сайта на финансовото министерство, което ежедневно ще предоставя информацията. Същите данни ще се публикуват и за останалите институции, включени в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), сред които са ДАНС, НОИ, здравната каса, НСИ. Това предвижда промяна в две постановления на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет, която правителството прие .Там ще бъдат качени и разходите на държавните висши учебни заведения, БАН, националните медии и комисиите, които се отчитат пред парламента. Месец по-късно пък ще бъдат видни и плащанията на всички второстепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са различните агенции и комисии на подчинение на министерствата.Т, също ще отчитат разходите си на дневна база, но информация за техните плащания ще се публикува на сайтовете на отделните министерства, под чиято шапка се намират.
На сайта на министерство на финансите всеки ден ще има справка какви са били плащанията на тези ведомства за предходния ден и с натрупване от началото на годината.
От тях ще се вижда дали разходите са били за текуща издръжка, за инвестиции и по други конкретни пера. Ще се вижда и броят на платежните нареждания по всяка категория, но няма да се посочва кой получава парите, или каква стока е доставена насреща. Подробности всяко конкретно министерство ще трябва да предоставя след запитване от заинтересованите лица.
По-голямата част от всички разходи и трансфери ежедневно ще се виждат с натрупване по всеки отделен разпоредител и всеки ден ще се знае какви разходи са извършени от ведомствата през предходния ден. Над 95% от всекидневните разходи, които държавата извършва, ще могат да бъдат виждани за какво са насочени. Това е инструмент за взаимен контрол и премахване на всякакви спекулации и недоразумения при изпълнението на бюджета.Препоръчваме на съдебната власт да се присъедини към тази практика”, каза зам.-министърът на финансите Владислав Горанов.
Изсветляването на тази информация ще даде яснота какви суми плащаме по дълговете, колко струва членството ни в Европейския съюз и какви лихви дължим ние и децата ни. 


-----

Недостатък
Системата за всекидневно отчитане ще показва само номиналните плащания, но все още липсва система, която да дисциплинира ведомствата и те да търсят максимален насрещен ефект срещу своите разходи. Това означава, че от 1 юли ще се вижда колко е изхарчено, но няма да се знае дали този разход е ефективен, а за държавните учреждения няма изискване да преследват именно максимален ефект от инвестициите, които правят.
Зам.финансовият министър поясни, че повишение на качеството на публичните финанси ще има, след като се приеме новият Закон за публичните финанси, който трябва да влезе в сила от догодина.
Законът ще въведе нови правила, по които да се управляват публичните средства, не само в министерствата, общините и второстепенните разпоредители, но и в най малките служби на местните власти – детски градини, училища и болници и други малки учреждения.
В-к "Капитал" разполага с копие от чернова на законопроекта, който все още не е завършен. В нея се вижда, че държавата подготвя основите за програмното бюджетиране, но липсват гаранции, че то ще се прилага.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар