сряда, 23 май 2012 г.

Над 170 медицински специалисти ще обучат 4500 пациента как да поддържат здравословното си състояние


Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация( НПО), насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки, която цели разработването на специфични обучителни модули, както за здравните специалисти и доброволците в системата на здравеопазването, така и за самите пациенти – за придобиване на умения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването. С други думи целта е да се контролира лечението на пациентите с хронични заболявания, да се гарантира равнопоставеност на възможностите за качествено образование на пациенти и потребители на здравната система и да се промотира модернизацията и повишаването на качеството на здравната система чрез провеждане на активности, свързани с предоставянето на информация, обучение и провеждане на изследвания.

Проектът взаимства опитът и успешните практики на страни като Испания, в които тази система е вече изграден и успешно действащ модел.
Иновативното в него е, че позволява интегрирането на различните страни в процеса на лечение на хроничните заболявания – специалисти, медицински сестри и пациенти. Освен това всеки пациент ще има възможност да бъде обучен от друг пациент със същото заболяване като се развива самоконтрол и дисциплина за самостоятелно наблюдение и контролиране на заболяването.

Първоначално програмата „Университет за пациенти” ще стартира с обучителни модули, по 4-ри факултета, а именно: Факултет Остър коронарен синдром, Факултет Остеоартроза, Факултет Биполярно афективно разстройство и Факултет Онкология - рак на млечната жлеза и рак на простатата.
Всеки факултет ще се ръководи от индивидуален принцип за провеждане на активностите, който ще се определя от същността на заболяването, неговата специфика, период на болничен престой на пациента, начините на лечение и контролиране на заболяването. В зависимост от това пациентите могат да бъдат обучавани или чрез индивидуални обучителни срещи, или чрез семинарни занятия.

Важното при всеки факултет е, че пациентът ще получава обучителни информационни материали, създадени специално за него, ще участва в обучение по заболяването и ще има възможност да обмени опит с пациент с подобно заболяване. 

В рамките на университета, Национална пациентска организация и нейните партньори планират да развиват обучителни модули и по други социално-значими заболявания.
Постепенно ще бъдат открити следните факултети:
·        Остри вирусни хепатити;
·        Глаукома;
·        Диабет;
·        Репродуктивно здраве;
·        Лимфом;
·        Рак на шийката на матката;
·        Множествена склероза;
·        Програма за контрол и управление на болката
·        Докладване на нежелани реакции
·        и други

информационният сайт на програмата и част от обучителните материали, които ще се дават на пациентите в рамките на кампанията.

Първите четири факултета в рамките на програмата се реализират с подкрепата на Астра Зенека
E:\ESI\OLD\NPO\NPO 2011\Kongres\Design\Pokana_final_Linia.jpg

Информация за отделните факултети:

1.Факултет Остър коронарен синдром

Острият коронарен синдром  е опасно и застрашаващо живота състояние. С това понятие се обединяват нестабилната стенокардия и инфарктите. В повечето случаи  причината за настъпването на остър коронарен синдром е запушване на кръвоносен съд, който „храни“ сърцето. Запушването най-често е в резултат на образуването на тромб (кръвен съсирек в коронарните артерии).

Целта на факултета Остър коронарен синдром е да създаде програма, която да осигурява непрекъснато проследяване състоянието на пациентите с остър коронарен синдром. Още при постъпването им в болничното заведение, след поставянето на диагнозата, пациентите преминават обучение за заболяването, начините за контролирането му и избягване на възможни негативни последици. В рамките на програмата състоянието на пациента ще бъде следено посредством ежемесечно телефонно обаждане от консултантите на Национална пациентска организация.
За целта на проекта ще бъдат сформирани обучителни екипи от съответните болници, които ще включват: координатор специалист, специалист кардиолог, медицинска сестра и пациент, претърпял сърдечносъдов инцидент.


2.Факултет Остеоартроза

Остеоартрозата се характеризира с настъпващи дегенеративни промени в ставния хрущял и последващо разрастване на костната тъкан. Според различни проучвания, между 12-15% от населението страда от остеоартроза, а при хората над 70-годишна възраст процентът скача на 50-70%.
Остеоартрозата може да причини сериозни деформации, които да окажат влияние върху подвижността на човек. Ставните заболявания не могат да бъдат премахнати завинаги и не подлежат на пълно излекуване.
Точно затова целта на всяка терапия за подобни заболявания е да се подбере правилният терапевтичен метод, който да овладее болката в ставите и да забави прогресията на болестта за възможно най-дълъг период.
Обучителните модули по този факултет ще бъдат реализирани под формата на индивидуални обучителни беседи с пациентите, в рамките на месец и ще обхващат 40 медицински специалисти от цяла България. Пациентите, които ще бъдат обучавани в рамките на програмата, са пациенти с остеоартроза и такива, при които се наблюдава риск от развитие на язви на стомаха и/или дванадесетопръстника.


3.Факултет Онкология – рак на млечната жлеза и рак на простатата

Онкологичните заболявания са една от водещите причини за смъртност в съвременното общество.
Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. То представлява онкологичен процес, при който здрави клетки от млечната жлеза дегенерират и се трансформират в туморни, като се делят и мултиплицират, докато се превърнат в тумор.
Ракът на простатата се смята за един от основните здравословни проблеми сред мъжете. Това заболяване, за разлика от други видове онкологични заболявания, се характеризира с бавно развитие, по-конкретно в жлезистите клетки, изграждащи простатата, като развитието му е под влияние на мъжките полови хормони, т.е. за прогресията на заболяването е необходим тестостерон.
С реализирането на този обучителен проект се цели да се създаде програма, която от една страна да помага на пациента да разбере повече за болестта и да развие у себе си умения за преодоляване на кризата и приемане на болестта, така и да има ефекта на профилактика – спомагаща за предотвратяване на рецидиви.
Принципът на програмата се организира около реализирането на семинарни обучения на пациенти, проведени от екип от медицински онколог, медицинска сестра и обучен представител на Национална пациентска организация за пациенти от съответното лечебно заведение.
Обучителните модули по този факултет ще бъдат реализирани в рамките на 5 месеца, едновременно в различни онкологични лечебни заведения от мрежата на организираната онкологична помощ.
Програмата предвижда и работа в група върху емоционалните преживявания, предизвикани от спецификата на заболяването, съчетана с изясняване и обучение в някои от основните насоки и подходите за включване на пациента като активен участник в лечението.


4.Факултет Биполярно афективно разстройство

Биполярното афективно разстройство е една от 10-те водещи причини за инвалидизация според Световната здравна организация. Независимо, че съществуват много ефективни лечения, прилагането им често е осуетено от несъдействие, а функционалното възстановяване на пациентите нерядко изисква други подходи освен психофармакологичните средства. Сред тези подходи психообучението се налага като относително евтино, достъпно и ефикасно. То е едновременно терапия – помагаща пациента да разбере повече за болестта и да развие у себе си умения за избягване на нежелани емоционални реакции, и профилактика – помагаща за предотвратяване на рецидиви.
Целта на проекта е да повиши чувствителността у извънболничните психиатри към ефикасни методи на психообучение и да създаде предпоставки за рутинното им приложение при биполярно афективно разстройство (БАР).
Обучителните модули по този факултет ще се провеждат на семинарен, фамилен и индивидуален принцип в рамките на 6-месечен период.

Няма коментари:

Публикуване на коментар