понеделник, 13 февруари 2012 г.

Хората, които имат персонален идентификационен код (ПИК), могат да ползват четири нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите


Това са справки за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки, за трудовия договор, обявен от работодателя, за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд и възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ.
Новите услуги позволяват гражданите да следят в интернет верността на подадената в Националната агенция за приходите (НАП) информация от техните работодатели. 
Електронните справки, предлагани от приходната агенция позволяват да се провери вида на трудовия договор, това дали е за пълен работен ден или за 4 часа например. Може да се провери размера на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 
Изцяло нова услуга е подаването на искането за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг
данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция. 
Допълнителна информация за услугите могат да се получат на телефонния номер на информационния център на НАП - 0700 18 700. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар