неделя, 12 февруари 2012 г.

Специализираната болница по онкология ще бъде обновена изцяло до края на годината


Специализираната болница по онкология (СБАЛО) ще се сдобие през тази година с нова Гама камера и клиника по гръдна хирургия, бронхология, мамология и реконструктивна хирургия т. е. ще бъде обновена изцяло до края на годината.
За целта МЗ е предоставило на лечебното заведение 1.8 млн. лв., вкл. и 70 хил. лв. за купуване на 4 радиоактивни източника за брахитерапия.
Извън тези средства, от 2008 г. досега болницата е получила от МЗ 6 млн. лв. за реновации. Те са изразходвани за осигуряването на компютърен томограф, информационна система, лъчетерапевтична и рентгенова апаратура, както и за изграждане на клиника по гръдна хирургия, бронхология, мамология и реконструктивна хирургия.
По ОП "Регионално развитие" е одобрен проект за финансиране разширяването на лъчетерапевтичния комплекс в Клиниката по лъчелечение на обща стойност 29 000 000 лв., по който МЗ е бенифициент. Комплекса ще включва изграждането на 4 специализирани помещения /бункера/, в които ще се монтират два
мултимодални линейни ускорители, които ще са в състояние да извършват най-модерно лъчелечение. Комплексът ще включва още компютър томографски симулатор и магнитно резонансен томограф с възможности за спектроскопия за най-прецизно определяне на туморните обеми. Предвижда се комплексът да е готов до края на 2013 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар