четвъртък, 1 март 2012 г.

Надзорният съвет на НЗОК утвърди задължителните годишни прогнозни бюджети за болниците през 2012 година


Надзорният съвет на НЗОК утвърди предложените от РЗОК и анализирани от комисия в НЗОК задължителни годишни прогнозни стойности, по които ще работят болниците през 2012 година. Стойностите са разпределени по тримесечия, в съответствия с разрешителните им за дейност, нивата на компетентност и с Правилата за определянето им и разпоредбите в Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Предложенията на директорите на РЗОК бяха редуцирани съобразно относителните тегла на отделните РЗОК и лечебните заведения на тяхната територия, за да не се надвишава заложения по закон бюджет за болнична помощ.
От тази година НЗОК ще заплаща за нови дейности – диализа при терминална бъбречна недостатъчност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и лекарствена терапия за интензивно лечение в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията. По тази причина от 2012 г. прогнозните стойности на болниците се формират по следните направления: средства за дейност по клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности, средства за диализа, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и средства за лекарствена терапия за интензивно лечение в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията.
Разпределението на средствата е следното:
За клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности, както и за три нови процедури в областта на онкологията и неонатологията са разпределени 1 008 308 000 лв. Направеното разпределение обхваща 10 месеца на годината. НЗОК напомня, че същият принцип беше приложен и през 2011 г. За последните два месеца на 2012 г. също са подсигурени достатъчно средства, които ще бъдат отпуснати от оперативния резерв на НЗОК след решение на Надзорния съвет.
Също така са разпределени и средствата за новите дейности, които НЗОК заплаща тази година за първи път в болничната помощ, както следва:
57 584 000 лв. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност;
40 000 000 лв. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания;
57 584 000 лв. за лекарствена терапия.
Разпределението на средствата за новите дейности е за 11 месеца, защото плащането за декември 2011 г. следва да бъде направено от МЗ, а последния месец на тази година се изплаща през следващата.
От бюджета за болнична помощ, не са разпределяни средствата за неосигурени родилки (3 400 000 лв.) и за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка (2 000 000 лв.). Това е така, защото тези плащания са извън прогнозните бюджети.
Утвърдените разпределения вече са изпратени до всички РЗОК, които от своя страна са декларирали готовност пред НЗОК, че ще подпишат договорите с всички болници, което ще осигури възможност да започне плащането към тях.
Ръководството на НЗОК уверява договорните си партньори, че направените разпределения са прогнозни и още след първото тримесечие ще бъдат преразгледани и там, където има доказана необходимост, ще бъдат коригирани. Това е заложено в гъвкавия механизъм на методиката за разпределение на средствата на лечебните заведения за болнична помощ, НЗОК уверява договорните си партньори, че ще разполагат с достатъчно средства, за да могат да работят спокойно и да осигурят необходимото лечение на всички нуждаещи, се казва в прессъобщението на здравната каса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар