четвъртък, 22 декември 2011 г.

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия


по чл. 30 от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.
С наредбата на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) се вменява задължението да поддържа регистър на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от НЗОК, МЗ, МТСП и болниците. Списъкът ще е поместен на страницата на ИАЛ и ще включва вида на изделието, производителя му, продажна
цена, както и стойността, до която се заплаща с публични средства.
В списъка ще се публикува информация за импланти, продукти за анестезия и респирация, материали за ин витро, за лаборатории и др.
НЗОК всяка година ще определя групите медицински изделия, които покрива. Стойността, до която ги заплаща, ще се формира на базата на най-ниската цена в една група с идентични медицински изделия. Конкретните стойности ще се определят от комисия, назначена от управителя на НЗОК. В нея ще се включват лекари, фармацевти, икономисти и юристи. МЗ и болниците ще договарят медицински изделия чрез обществени поръчки. МТСП всяка година ще определя пределните стойности, до които заплаща различните видове медицински изделия, отново на базата на най-ниска цена от
дадена идентична група и на средствата, с които разполага.
Проектът на наредба е публикуван на интернет-страницата на МЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар