петък, 9 декември 2011 г.

Правителството прие промени в Закона за лечебните заведени


Критериите, по които ще се решава дали една болница да бъде избрана от НЗОК за сключване на договор, са: колко пациента са преминали през нея, какво оборудване има, какви лекари, с какви специалности и дали болницата предлага комплексност. Не можем да сложим на едно равнище болница, която лекува само една диагноза в само една област и болница, която предлага по 30 или 40 специалности и работи много, тоест това е показателят комплексност, обясни д-р Константинов, след заседанието на МС, проведено на 07.12.11.г.. Според него промяната ще спре концентрирането на публичните средства за здраве в големите градове и ще насочи пари към други общини, в които има реална нужда от болнични услуги: „Ние не предвиждаме с подобен акт автоматично да закрием определени общински болници. А малките общини там, където не е останало население или то е твърде малко, за да се поддържа болница, винаги имат възможността да се преструктурират в диагностично-консултативен център или медицински център".
Променя се и философията на националната здравна карта. Тя ще показва не само наличните лечебни заведения, а и необходимия им брой по области т. е. вече ще съдържа максималния брой болници по региони, с които НЗОК може да сключва договор, както и тези с високотехнологични методи на лечение, които може да се финансират от републиканския бюджет, съобщиха от правителствената информационна служба. Сред високотехнологичните методи са инвазивната кардиология, кардиохирургия, лъчелечение и др.
Ако болничните лечебни заведения са повече от средната за страната, НЗОК няма да има право да сключва договор с повече болници, отколкото през предходната година. Конкретните критерии за избор на лечебните заведения, с които ще се сключва договор, ще се изработят от НЗОК.
С проекта се създава и "дневен стационар" към болниците и останалите лечебни заведения. В него може да се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение. Въвежда се и минимален брой легла за болниците - 30 за специализираните и 60 за многопрофилните Като при специализираните болници задължението е поне за 30, а многопрофилните - 60 легла. Когато специализираните болници функционират само като дневен стационар, те ще трябва да разполагат поне с 10 легла. Болниците ще трябва да имат информационно звено. Въвежда се и изискването всяка клинична лаборатория задължително а да се управлява от лекар.
С промените в Закона за лечебните заведения се дава възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от диагностично-консултативните, медицинските и медико-денталните центрове, което ще допринесе за комплексност при оказването на медицинска помощ и ще осигури по-бърз и лесен достъп на пациентите до първичната извънболнична помощ. .
Общопрактикуващите лекари ще могат да работят и да бъдат служители в медицински, диагностично-консултативни центрове, което ще позволи интегрирано обслужване на населението.
Законът за лечебните заведения трябва да влезе в сила от 2012 година, а догодина до 1 септември трябва да бъде подготвена и здравната карта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар