вторник, 22 ноември 2011 г.

НЗОК отделя най-много средства за лекарства за лечение на хипертония и диабет


Това съобщиха от пресслужбата на касата. За периода януари-юни 2011г. НЗОК е заплатила 21 889 365 лв. за лекарства на болни от неинсулинозависим захарен диабет и 16 094 369 лв. за инсулинозависим захарен диабет. За 220 000 пациенти, които са се обърнали към НЗОК, е гарантирано диспансерно наблюдение, медико-диагностични изследвания, лекарства и болнично лечение, увериха от здравната каса.
НЗОК заплаща напълно или частично 159 лекарствени продукта за диабет, като от тях 25 са инсулините. Отделно от лекарствата, тя заплаща напълно цената на един глюкомер за всеки болен от инсулинозависим диабет, както и 1100 тест-ленти годишно за децата и за бременните, и 150 тест-ленти за възрастни.
Водени са разговори с пациентски организации НЗОК да заплаща по-голям брой тест-ленти, съобразно финансовите и възможности.
Цените, по които НЗОК заплаща глюкомерите и тест-лентите са определени през 2007 г. и от тогава не са променяни, защото НЗОК не е имала правото да договаря тези цени.
Това ще стане възможно след като бъде приета Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия  по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар