четвъртък, 13 октомври 2011 г.

Джипита скочиха срещу медицинските бележки

Личните лекари недоволстват срещу заповедта на инспектората отсъствия да се извиняват само срещу амбулаторния лист на болния

Джипитата недоволстват и срещу това, че, въпреки наличието на амбулаторен лист, извинителната бележка трябва да се заверява от училищната медсестра, която била по-ниско в йерархията от личния ле­кар. От инспектората заявяват, че новото изискване е заповед на МОМН и не се обсъжда, а просто се изпълнява.
Категорично сме против изискването на регионалния инспекторат по образованието извинителната бележка да бъде придружавана с амбулаторния лист на болния. Разбирам стремежа да се ограничат фалшивите бележки, но това противоречи с лекарската тайна и Хипократовата клетва, заяви зам. председателят на районната лекарска колегия д-р Георги Цигаровски.
Новото изискване на инспектората изправило на нокти джипитата в града, които категорично не одобрявали просветната заповед. Според нея класният ръководител няма право да извинява отсъствия, без да изиска амбулаторен лист. Освен това извинителната бележка трябва да бъде заверена и от медицинската сестра в съответното училище. Целта е да се сведат до минимум фалшивите болнични.
„В амбулаторния лист е вписано всичко - какви изследвания са направени на пациента, в резултат на какво се е получила дадена инфекция - тя може да бъде и строго интимна, ЕГН-то, назначеното лечение, оплакванията. Той не е предназначен за „лична употреба", коментира д-р Цигаровски.
Според него има други механизми за решаване на проблема. Ако учителят се съмнява, че ученикът не е боледувал, може да се обади на личния лекар, дава пример докторът.
Според него в случая оправданието „нямам импулси" не може да бъде сериозно.

В-к „Марица"

Няма коментари:

Публикуване на коментар