понеделник, 19 септември 2011 г.

България е една от страните в ЕС с най-висока заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийкаПациентската организация Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се” съвместно с Националното сдружение за профилактика на рака на шийката на матката – HPV и Българска педиатрична асоциация проведе във Велинград семинар на тема „Заедно – срещу рака на маточната шийка”, който бе част от дългосрочната инициатива „Пациентите във фокуса на здравеопазването”, реализираща се от началото на тази година. 
От презентацията на д-р Надя Димитрова, директор на националния раков регистър, стана ясно, че сме една от страните в ЕС с най-висока заболеваемост и смъртност от цервикален карцином - рак на маточната шийка (РМШ). 
Единствено Румъния и Литва имат по-лоши показатели от тези за страната ни. РМШ е второто по честота онко заболяване, което засяга жените предимно възрастовата група между 20 - 45 години в света и се причинява от човешкия папилома вирус (HPV) в 99.7%., продължи тя. РМШ е лечим, ако бъде диагностициран своевременно. У нас ежегодно се разболяват по 1100 жени, а всеки ден една жена умира това заболяване. През 2011 г. се очаква новите случаи да бъдат над 1200.
Средната 5-годишна релативна преживяемост, при жените с РМШ, за европейските държави е 62.6%, докато за България този процент е 44.
За периода 1990 - 2009 г. новооткритите случаи са нараснали над 1.5 пъти като се запазва тенденцията на плавно увеличаване на смъртността. В страни с действащи скринингови програми обаче се наблюдава обратната тенденция, а именно - намаляване на заболеваемостта и смъртността, сред жените във възрастовата група 20-60 години, съобщи д-р Димитрова.
Често причината за HPV инфекция при жените е в резултат от полов контакт със заразен с вируса мъж. Значително по-малко известен е фактът, че макар и рядко, мъжете също са изложени на риск от злокачествени заболявания при заразяване с HPV.
Освен карцином на маточната шийка вирусът може да причини рак на ануса, карцином на пениса, кондиломи (генитални брадавици). Обикновено при мъжете с рак на ануса или на пениса се наблюдават и кондиломи.
Доказано е, че хроничната инфекция с високо рисковите щамове на HPV типове 16 и 18 може да стигне до пред раково състояние, което ако не се открие и лекува навреме, може да премине в рак. При голям процент от жените с инфекция, организмът се самоочиства.
След началото на половия живот ваксината може да се приложи, ако чрез специален HPV тест, достъпен и в България, се докаже, че конкретната жена не е носител на вируса. Поставянето на ваксина обаче не отменя необходимостта от редовни гинекологични профилактични прегледи с цитонамазка.
Д-р Димитрова съобщи още, че се подготвя петиция ”Стоп на РМШ в Европа” до Парламента на Европа, ЕК и правителствата на европейските държави, в която се настоява да се работи съвместно за прилагането на ефективни профилактични програми в съответствие с препоръките на Съвета на ЕС и европейските указания за повишаване качеството на скрининга за РМШ, да се подкрепи създаването на програми за разпространение на здравни знания, за да могат всички жени да се убедят в необходимостта от профилактика на РМШ и напълно да се възползват от достъпните за тях услуги, да се подкрепят независимите научни изследвания, целящи установяването на най-подходящите средства при прилагането на нови скринингови методи и ваксини срещу HPV, за да се постигне максимално намаляване на РМШ в Европа и др.
У нас това злокачествено заболяване е не равномерно разпространено. Най-засегнати от него са Северозападна и Източна България, а най-малко в Югозападна България. Най-ниска заболеваемост и смъртност се наблюдава предимно в областите Смолян, Кърджали, Хасково и Пловдив.
Сред причините там са сюнета (обрязването), което намалява с 25% риска от заразяване на жената с HPV, моралът, ценностната система и социално-икономическото ниво на регионите, стана ясно по време на дискусията. 
Папилома вирусът е много прилепчив и дори девствени момичета може да се заразят с него по време на полова игра, предупреди д-р Андрей Галев, председател на Българското сдружение по превантивна медицина.
Пикът на инфектиране е във възрастовата група 15-19 г., обяви д-р Клара Балджиева, председател на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ.
По думите и в Академията по ваксинопрофилактика са преминали обучение над 1300 лекари – ОПЛ и педиатри, в 3 последователни модула, в 8 града на страната.
Ваксинацията срещу HPV е единственият метод за ефективна и дълготрайна профилактика. Тя може да осигури над 90% ефикасност срещу Ca in situ в маточната шийка, независимо от неговата причина, както и висок титър на защитни антитела за продължително време, каза д-р Балджиева.
Тя съобщи, че на четвъртата национална практическа конференция на националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ, проведен в периода 25-27. 03 т. г., са препоръчали следният модел на реимбурсиране на ваксината за РМШ, а именно за всички момичета на 12 години пълна реимбурсация на 3-те приема на ваксината срещу HPV, а за момичетата след тази възрастова група непълно, но чувствително реимбурсиране, за да бъдат стимулирани родителите да имунизират своевременно своите деца.Ракът на маточната шийка е единственото онкологично заболяване, предотвратимо с ваксина, подчерта Пенка Георгиева от Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата “Усмихни се”. Ефективната профилактика ще спести финансовите средства в бъдеще за лечение на болните от РМШ, допълни я Лили Асенова от Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката- HPV.
Доц. Никола Василев, началник на Клиниката по обща и онкологична гинекология към ВМА, в своето експозе акцентира, че профилактиката на РМШ задължително се състои от редовни прегледи с взимане на цитонамазка и ваксинация. В Европа жените, които редовно ходят на профилактични гинекологични прегледи с цитонамазка поне веднъж годишно надхвърлят 50%. За съжаление у нас това правят едва 18 – 20 % от тях.
Той категорично препоръча ваксинацията на всички момичета да бъде преди да започнат да водят редовен полов живот т. е. да е около 12 годишна възраст.
По думите му опортюнистичния скрининг следва да бъде изоставен като за РМШ, гърда при жените и дебело черво при двата пола превенцията да се осъществява, чрез организиран популационен скрининг. Съгласно препоръка на Европейския съвет на министрите от декември 2003 г. скрининговият тест за РМШ е онкологичната цитонамазка (РАР-тест). 
А според препоръките на ЕК от 2008 г. покритието на скрининговия контингент трябва да е над 50%. 
Скринингът за РМШ да започне във възрастта 20-30 години като скрининговия интервал е 3-5 години, продължи той.
Доц. Василев подчерта, програмите трябва да обвързват скрининговите дейности с тяхната регистрация като в тях трябва да бъдат заложени стандартизирани показатели за качество, валидни за целия евросъюз.
Ваксинацията срещу HPV ефективно допълва, но не замества организираният скрининг, който обхваща равномерно всички социални групи и компенсира социалното и здравно неравенство, подчерта още той.
В страните от Европейския съюз практиките са различни относно тези ваксини. Общо 18 държави са включили Анти HPV ваксината в имунизационния си календар.
Ваксината срещу HPV се реимбурсира на 100% в Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия,Румъния, Латвия, Португалия, Люксембург, Холандия и Обединеното Кралство и близо 90% от момичетата са ваксинирани. В Белгия, Словакия, Франция и  Швеция. тя се покрива частично от касите. Не се реимбурсира в Австрия, България, Литва, Словения, Чехия, Полша, Естония, Малта, Ирландия, Кипър, Унгария и Финландия.
Наблюдава се тенденция, че там където ваксинацията е задължителна покритието е изключително високо, така например в Обединеното Кралство покрититето е 92%, във Финландия е 90%, а където тя е препоръчителна е под 50% като в Холандия.
В Испания там, където ваксината е задължителна покрититето също е както във Финландия, но в провинциите, за които тя е препоръчителна покрититето с нея е дори под 50%.
В Гърция например се ваксинират едва 9% от момичетата. И тъй като сме с подобен манталитет и при нас ще се получи същото, ако ваксината се поема от обществените фондове, но не е задължителна. Препоръчителната ваксинация обхваща обаче жените с по-нисък риск и предимно по-заможните социални групи, което задълбочава социалното и здравно неравенство, коментира доц. Василев.
Освен липсата на адекватни мерки по отношение превенция и профилактика на РМШ в България, в някои области на страната липсват квалифицирани специалисти за диагностика на заболяването. Във Видин например няма нито един патоанатом, съобщи той. Доц. Василев направи следният извод в заключение, че добрите резултати от превенцията на РМШ могат да се очакват само при национална програма за организиран популационен скрининг и задължително включване на ваксината срещу онкогенни типове HPV в имунизационния календар.
Според данните от проведено през май т. г. Национално представително проучване за обществените нагласи към първичната профилактика РМШ у нас сред майки, които имат дъщери на възраст 10-15г., само 10% от жените са много добре запознати със заболяването РМШ и те са предимно от по-големи градове и с по-високо образование.
21% от анкетираните знаят, че РМШ се причинява от човешкия папилома вирус, 14.9%%, че се пренася по полов път, а 28.8% са наясно, че за профилактиката на РМШ са необходими редовни прегледи при гинеколог.  
59.9% от майките са запознати с възможността за превенция на РМШ и са склонни да ваксинират, както себе си така и децата си, а близо 47.8% от тях посочват, че биха ваксинирали момичетата си, ако ваксината е препоръчана от лекар и е 100% поета от здравната каса.
Близо 1/3 са готови да споделят по равно заплащането на ваксината със здравната каса и едва 12% смятат, че тя трябва да е за сметка на пациента.
70% от жените обаче признават, че имат необходимост от допълнителна информация, например относно безопасността на ваксината, а 24.7% посочват липса на достатъчни финансови възможности за целта.
80.5% от анкетираните смятат, че ваксинацията и профилактичните прегледи осигуряват най-добрата защита от РМШ. 81% са на мнение, че наистина би имало полза от такава ваксина и само  12% от жените заявяват, че не биха я поставили.
Основният извод от изследването е, че запознатостта с РМШ се определя като обща, без ясно осъзнаване на проблема, съобщи изпълнителният директор на Алфа рисърч Геновева Петрова.
За предприемането от страна на отговорните институции на спешни и адекватни мерки, които да доведат до ограничаване на заболяването у нас, настояха участниците в семинара. Те бяха единодушни, че е крайно време у нас да заработи национална програма за профилактика на РМШ, която да включва скринингови прегледи и ваксинации- безплатни и задължителни, да бъде създаден централен скринингов регистър за това заболяване. Те настояха още държавата да поеме пълната реимбурсация на ваксината срещу рак на маточната шийка и се обединиха около схващането, че покритието на скрининговия контингент трябва да бъде над 50%, за да може да се изпълни за България целта на хилядолетието заболеваемостта да е15 на 100 хил. жени.
По думите на проф. Генка Петрова от МУ-София именно ваксинациите са изкоренили вариолата и се грижат за контрола на редица други инфекциозни заболявания. Тя постави в презентацията си акцент върху две изключително важни точки, а именно - ползи от въвеждането на масовата ваксинация срещу хепатит Б през 1992 г. и постигнатото рязко намаляване на заболеваемостта за 20 години, съпоставени на загубата за държавата от смъртта на около 360 жени годишно, болни от РМШ.
Според анализа на нейния колектив, индиректните загуби за държавата от смъртността възлизат на 86 милиона лева годишно. Ако към този анализ се добавят и директните разходи за лечение, плюс индиректните от временна нетрудоспособност на лекуващите се и на тези, които останат инвалидизирани, разходите се оказват три пъти повече - около 246-250 мил. лева.
Разходите за организиране на ефективен скрининг, еднократно на 3 години, възлизат на 51 млн. лв.. Ваксинацията, първична профилактика с дългосрочен ефект 10 години, за момичета на 12 години е 14 млн. лв., при пазарни цени на ваксините. Така, че те общо биха стрували на държавата едва 60 млн. на година, а пасивното поведение и бездействие е 86.4 млн. лв.
Кое да изберем, риторично попита проф. Петрова, която бе категорична, че HPV ваксинацията е стойностно ефективна в държави с висока честота на цервикалния карцином, към които спада и нашата страна. Смъртността от РМШ е намалена в държави с въведен скрининг. Ползите от ваксинирането за тях са в намаляване на заболеваемостта, разходите за проследяване, лечението на карциномите, както и прегледите при ОПЛ.
Ваксинациите без съмнение са едно от най- ефективните и икономически рентабилни интервенции за опазване на общественото здраве в модерния свят, завърши тя.
Лекарите-специалисти бяха единодушни, че се забелязва категорична тенденция за понижаване на заболеваемостта от рак на маточната шийка в 20-те европейски страни с действащи програми за първична и вторична профилактика, в които се провежда организиран популационен скрининг и има въведена система за известяване на населението, чрез която хората да бъдат подтиквани да провеждат профилактичен преглед.
Такава система за известяване у нас все още няма и се провежда т. нар. опортюнистичен скрининг, при който се обхващат определени групи от населението така наречените рискови.

-----
От 2008 г. имаме две ваксини, които предпазват от някои щамове на HPV.
У нас ваксинацията срещу HPV е включена през 2009 г. в препоръчителния имунизационен календар на страната ни и не се поема от обществените фондове т. е. не се реимбурсира изобщо.
Ваксината е на стойност около 450 лв. и обхваща трите дози, които трябва да се поставят в рамките на шест месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар