четвъртък, 28 юли 2011 г.

Всеки търговец, който не издаде касова бележка, ще бъде задължен да свърже с НАП касовия си апарат в 10-дневен срок от установяване на нарушението


Предсрочно с данъчните ще трябва да се свържат и всички фискални устройства на търговски обекти, при които данъчните констатират нарушение на реда и начина на регистриране, въвеждане или извеждане от експлоатация на касовия апарат. Това предвижда проектът на Наредба за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, публикуван на сайта на Министерството на финансите.
При липса на нарушения крайният срок за свръзването на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012 г. Изключение правят единствено фискалните устройства на аптеките, които трябва да се свържат с агенцията до края на август, и търговците на зърно, регистрирани по ДДС, чийто срок е до края на ноември 2011 г. Всеки търговец може да провери на сайта на НАП дали неговият фискален апарат подлежи на доработка, за да отговори на изискванията, или му е нужен нов.
Информация може да се намери и на сайта на приходната агенция www.nap.bg или на телефон 0700 18 700.

Няма коментари:

Публикуване на коментар