вторник, 3 май 2011 г.

Риск за здравето крие рециклираният картонСпоред британското издание "Телеграф" швейцарско изследвания е установило, че рециклираният картон, използван за пакетиране на хранителни продукти, може да представлява риск за здравето на потребителите.
Минералното масло е компонент на мастило, използвано за отпечатване на вестници. Процесът на рециклиране не може да го извлече цялото и част от тях се озовава в рециклирания картон. Минералните масла могат да изтекат в газообразна форма от картона и да бъде погълната от храната, поставена в тях. По-чувствителни са храните като брашно, ориз, грис или тестени храни за закускакифли, пици и др.
Проучванията при животни показват, че поглъщането на малки количества от смеси минерално масло може да доведе до натрупвания в организма и увреждане на черния дроб, сърдечни клапи и лимфните възли. Те могат да бъдат канцерогенни.
Швейцарският федерален институт за оценка на риска смята, че "като цяло, като хранителен продукт замърсяване е отрицателно" и установи, че "минерални масла в рециклирана хартия и картон с храни трябва незабавно да бъдат сведени до минимум" т. е.. трябва да се предприемат мерки за намаляване на размера на минерални масла в картонени опаковки.
В краткосрочен план, може да се започне с употребата на вътрешни торби, които да предпазват храната от допир с картона и така да се намали замърсяването.
В дългосрочен план, минералните масла трябва да бъдат извадени от печатарски мастила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар