вторник, 24 май 2011 г.

Влизат в сила новите правила и услуги по отношение на телефоните, мобилните връзки и интернет

Това съобщиха от Европейската комисия. Най-важните от тях са смяната на мобилния оператор за един ден при запазване на същия номер и максимална продължителност на договорите от две години.Промяната на стационарния или мобилния телефонен оператор ще става в рамките на един работен ден и то с възможност за запазване на номера - това задължение влиза във всички европейски страни от сряда с новите по-ясни правила в сферата на далекосъобщенията. Независимо дали става дума за телефонна връзка или интернет, максималната продължителност на договора може да е 24 месеца, а операторите трябва задължително да предложат и възможност за два пъти по-кратък договор - за една година. Освен това в документа трябва да бъде разписано точно и ясно качеството на предлаганата услуга и да има заложени компенсации за клиентите, ако условията не са изпълнени. Новите договори ще защитават и по-добре личната информация на потребителите и правото им на неприкосновеност на личния живот и безопасността в онлайн пространството, по-добра защита от т.нар. спам, както и по-добро информиране и изисквания за даване на съгласие за съхраняването или достъпа до информация в устройства на потребителите - например използването на cookies (или т.нар.„бисквитки”), които не са свързани с услугата, до която се осъществява достъп.Новите правила дават по-големи правомощия на националните регулатори, а целта им е да защитят интересите на потребителите и да осигурят по-голяма конкурентоспособност на пазара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар