сряда, 18 май 2011 г.

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева връчи наградите "Професионалист по здравни грижи -2010 г.”

на тържествена церемония в град Шумен състояла се на 13 май 2011 г, по случай Международния ден на сестринството, в присъствието на ръководството и представители от всички регионални колегии на БАПЗГ, началник отдел „Образование и квалификация” в Министерство на образованието Пепа Василева, областния управител Димитър Александров и заместник областния управител Ралица Тодорова
В категория „Медицинска сестра” отличена бе Христина Христова. Тя работи от 1994 г. в Детска ясла № 5 ”Българчета” в гр. Враца. Има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по „Управление на здравните грижи” и многобройни квалификации за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 месеца до 3 години.
В категория „Фелдшер” наградата взе Нели Тодорова. Тя работи като медицински фелдшер в ДКЦ ”Акта Медика” ЕООД, гр. Севлиево. Притежава дипломи за „магистър” по специалност „Здравни грижи” и „Здравен мениджмънт”. Има специалност „Болнична хигиена. Превенция и контрол на инфекциите” и  многобройни участия с доклади и постери в научни форуми, като и публикации в сп. „Здравни грижи”.
В категория „Акушерка” първото място бе за Веска Райчева (МБАЛ – Шумен). Тя е активен член на БАПЗГ от нейното създаване. Самостоятелно и в съавторство е провеждала научни проучвания и е изнасяла доклади на теми, свързани с акушерската практика.
В категорията „Рентгенов лаборант” отличието отиде при Ваня Тодорова. Работи като рентгенов лаборант в СБАЛО ЕООД гр. София. Има придобити образователно-квалификационни степени по „Управление на здравните грижи” – „бакалавър” и „магистър”, придобита специалност „Лъчетерапия” към МУ –Пловдив и многобройни квалификации по линия на продължаващо обучение.
В категория „Медицински лаборант” призът грабна Силвия Павлова. Работи като медицински лаборант в УМБАЛ ”Царица Йоанна”-ИСУЛ - гр. София, с дългогодишна практика в Клинична лаборатория. Тя е основен отговорник за въвеждане в работата на новопостъпилите медицински лаборанти. Притежава високи професионални знания и умения, има придобити всички образователно-квалификационни степени в областта на здравните грижи, научни разработки, участия в курсове и семинари, както и в национални и международни форуми.
В категорията „Рехабилитатор” наградата получи Веселина Цветкова. Работи като рехабилитатор в Неврологично отделение в МБАЛ ЕООД гр. Лом. Има придобита степен "бакалавър" и специфични квалификации в областта на „Медицинската рехабилитация и ерготерапия”. Непрекъснато повишава квалификацията си с участие в курсове за следдипломна квалификация.
Награди бяха връчени още на проф.  Станка Маркова, почетен председател на БАПЗГ, за изключителни заслуги за изграждането и утвърждаването на съсловната организация; Пепа Василева, началник на отдел „Образование и квалификация” в МЗ,за активно сътрудничество с БАПЗГ; ФСЗ към КНСБ, за дългогодишно ползотворно сътрудничество и Българското национално радио, за обективно медийно отразяване.
За дългогодишен принос в утвърждаване на съсловната организация бяха наградени още и бивши членове на Управителния съвет и на другите ръководни органи, както и бивши председатели на регионалните колегии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар