четвъртък, 14 април 2011 г.

НПО - пълноправен член на най-голямото пациентско обединение в ЕвропаНационална пациентска организация (НПО), само година след основаването си, бе приета за пълноправен член на Европейския пациентски форум (European Patients’ Forum - EPF) на 12 април 2011 г. в Брюксел.
Членството в Европейския пациентски форум е престижно отличие, което доказва качеството на работа на избраните организации. Сред основните изисквания към членовете на EPF са легитимност, представителност, демократичност, прозрачност и отговорност.

За EPF
EPF е неправителствена организация, ангажирана с проблемите на общественото здравеопазване в Европейския съюз.
Основана през 2003 г.,та и има за цел да консолидира пациентският глас, като дефинира за свои водещи принципи солидарността и единството на европейското пациентско движение.

В момента в EPF членуват 46 организации, които са национални обединения на пациентски организации или организации, представляващи специфични заболявания. Тяхната цел е да постигнат равнопоставеност на пациентите по отношение на достъпа до лечение, качеството на здравното обслужване и зачитане правата на пациентите в държавите от Европейския съюз.

За НПО
Това е най-голямото пациентско обединение, за защита правата на пациентите в България, в България. През месец юни 2010 г. организацията е призната от здравният министър за национално представителна
Към НПД до сега са се присъединили над 60 национални пациентски организации и регионални партньорски сдружения.
Мисията на Национална пациентска организация е да утвърди правата на пациентите, да осигури пациентското включване, да въведе етични принципи при взаимодействието между пациенти, институции, медии и общество, както и да обедини пациентския глас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар