четвъртък, 14 април 2011 г.

Д-р Светлин Митев, председател на БЛС-Варна - комуникацията лекар-пациент е гаранция за доброто развитие на практиките ни

--Песимист или оптимист сте по отношение развитието на ПИМП в града, региона и общо в страната?
-По скоро съм оптимист. Все повече светът върви към изясняване на тези проблеми в здравеопазването и правилното насочване на финансовите ресурси. Колкото по правилно е организирана първичната помощ, толкова по-добре и по-лесно е за самото общество. В момента пациентът не получава най-доброто обслужване, поради прехвърлянето му, през много места, поради някакви правила. Няма начин в бъдеща правилата да не се подобрят, за да се създадат по-добри условия за развитието на здравеопазването в това число и на първичната помощ. С други думи казано – подобряването на правилата, правилното насочване на ресурсите, би трябвало да доведе до по-добро развитие на първичната помощ. Ето дори и лекарския съюз, който по някакъв начин отстоява официално правата и интересите на всички лекари в страната, сега залага на реконструкция на начина на функциониране, чрез промяна на своя устав и даване на по-голяма самостоятелност и автономност на отделните направления, каквото е и първичната извънболнична медицинска помощ.
-Смятате ли, че трудът на ОПЛ някога ще бъде адекватно платен и кога като перспектива може да се случи това?
-Това е много труден въпрос, тъй като ние сме посткомунистическо общество, където са наслоени и останали рефлекси от миналото. Сега не е момента да ги коментирам. Най-общо казано ОПЛ са различни по възможности, условия на работа,специалности. Знаете те са градски, селски лекари, с големи, с малки практики, със специалност педиатрия, вътрешни болести, обща медицина и т. н. Всеки има различни умения и по различен начин водят дейностите от основния пакет, някои лекари свиват дейностите си и не искат да водят женска или примерно детска консултация. На различните места разбирате, че са различни тези прояви, което пък от своя страна би трябвало да определи съответно и различно заплащане. Например диспансеризиран с едно, две и три заболявания е различна грижа и не трябва да бъде еднакво заплатен трудът по този болен, с труда по пациент само с едно заболяване. Все пак квалификацията, цензът имат значение и би трябвало да имат отражение съответно и върху заплащането. Но това са неща, които не могат да се решат бързо. Десет години настояваме за справедливо заплащане, но все някой друг решава, все някой уж е съгласен, ама не става….
И общо взето тук съм умерен в оптимизма си, че това ще се случи бързо. Би трябвало да се изработи система, която да контролира добре резултатът и да контролира добре специфичните условия. Това може би ще стане в близките години, когато се въведе електронната здравна карта и по-прецизни правила. Това ще рече, че в съвсем близките години едно по-адекватно заплащане не може да се случи.
-Мислите ли, че някога ще може да работите наистина като свободна професия, без да сте вечно обвързани с НЗОК?
-Здравната каса е основният доставчик на основния пакет медицински услуги. Останалите стълбове - частните доброволни фондове или застрахователи, все още не е изяснено какви ще се наричат те, ще предоставят надграждане т. е.екстри. Така, че ОПЛ предоставяйки основният пакет, гарантиран от бюджета на касата, ще продължават да бъдат основни нейни контрагенти.
-Какви перспективи виждате за ОПЛ в страната?
-Ами доколкото непрекъснато се изземат функции и ни се вменяват административно задължения не мога да кажа, че развитието е благоприятно. От друга страна имахме няколко така добри години, в които постигнахме условия, благодарение на преговорите на националното сдружение на общопрактикуващите лекари, като освобождаване изписването на лекарствата, въвеждане на тройната рецепта, която заложихме като правилна идея. Имаме и много други идеи, но те много трудно минават. Надяваме се с общото развитие на здравеопазването да се подобри и перспективата за ОПЛ. Те да са доволни от полагания труд, и от заплащането му. Разбира се много е трудно в отдалечените, в малцинствените, в труднодостъпните райони, където има дефицит на лекари и хората са едва ли не закрепостени към тези територии. Много трудно е и решението на неотложната помощ, на така наречената медицина по необходимост, където се налагат законодателни промени, за да може д се оптимизира това обслужване. Надявам се силно през следващите години да вървим напред, към доброто развитие на здравеопазването у нас. Всъщност всичките тези въпроси, които задавате предполагат едно добре сдружение, организиране помежду ни. Ние като гражданско общество сме по-малко, по-трудно се организираме, по-трудно коригираме неизправностите и някак си по-малко участваме като граждански структури в тези граждански протести. И това е може би причината от части да не сме на по-добър хал така да се каже.
-Как отчитате важността на комуникацията лекар-пациент?
-Естествено, че я отчитаме, защото тя е гаранция за доброто развитие на практиките ни. Ами ние имаме съвсем други отношения с пациентите си. Познаваме ги вече от много години. Знаем техните истории, на комшиите, на децата, на роднините им и т.н. Имаме отношения, в които има голямо доверие и спокойствие, знаем повече един за друг, и при това положение комуникацията ни не може да не бъде добра. Добрата комуникация е решаваща за изграждането на общите практики. Има лекари, които не са изградили големи практики или са се отказали и в част от случаите причината е била именно в лошата комуникация.
-Замисляте ли се как по-добре може да управлявате своята практика?
-Всеки един от нас се е замислял върху това бъдете сигурна. И ако тръгнете да ги разглеждате в първичната помощ практиките на ОПЛ ще се удивите на огромното разнообразие и начини на организиране на работата, според специфичните обстоятелства. Някъде докарват лаборатории на място, други променят работно време, трети работят събота и неделя, четвърти са инвестирали в а система за оповестяване на пациентите, чрез светлинно табло, пети в камери и т. н. Всеки има и прилага свое собствено виждане за развитието на практиката си. Доброто мениджиране е задължително за развиване на нашите практики в посока на по-добро осъществяване на дейността и обслужването на пациентите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар