сряда, 6 април 2011 г.

Първа кардиохирургична операция в историята на Бургас

Екип от кардиохирузи на Кардио Центьр „Понтика” направиха първата сърдечна оперция в Бургас на жена на 64 години, на която замениха увредена аортна клапа. В рамките на някоко дни бяха извьршени още седем операции, като две от тях на пациенти с остри животозастрашаващи сьрдечни проблеми.


Гражданите от Бургас вече могат да разчитат на модерно кардиохирургично лечение и няма да се налага да пътуват из цялта страна за животоспасяващи сьрдечни операции.
Кардио Центьр „Понтика” разполага с ултра модерен операционен блок с две зали за кардиохирургия в близост до ангиографската лаборатория, което е златен стандарт в обслужването на пациентите сьс сърдечно-съдови заболявания, сьобщи д-р Тодор Якимов, началник на отделението по Кардиохирургия в новата специализирана клиника. „Искам с гордост да заявя, че вчера спасихме възрастен мьж на 80 години в тежко сьстояние с триклонова коронарна болест, на който поставихме троен аорто-коронарен байпас и сега вече е в стабилно сьстояние и няма опастност за живота му”, добави д-р Якимов.
В Специализираната Болница по кардиохирургия и кардиология „Понтика” лекарите вече прилагат пълния обем сърдечна хирургия за възрастни: аортокоронарен байпас, както в условията на ЕКК /екстракорпорално кръвообращение или т.нар. „апарат сърце-бял дроб”/, така и на „биещо сърце” с използване на артериални съдове; клапни протезирания, клапно съхраняващи операции, обемредуциращи операции на лявата камера и др.
Отделението поема и спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и работи в тясна колаборация с отделението по инвазивна кардиология.
Към кардиохирургичното отделение функционира и високоспециализран сектор по реанимация и интезивни грижи с 8 легла за наблюдение и интензивно лечение на оперираните пациенти. В екипа на отделението по кардиохирургия като консултанти ще оперират и изтькнатите специалисти проф. Генчо Начев, директор на болница „Света Екатерина” и д-р Димитьр Николов, началник на отделението по кардиохирургия в Болница Токуда.
В Кардио Център „Понтика” може да се лекува всеки здравноосигурен българин с направление от личния си лекар.

За информация и записване са разкрити следните номера: 056/ 893 860, 056/ 893 861 и централа 056/ 893 862.

Няма коментари:

Публикуване на коментар