събота, 16 април 2011 г.

Нелекуваните зъби причиняват - сърдечно-съдови заболявания. Паневропейската инструкция за профилактиката им ще бъде готова най9късно до началото на 2012 г.


Предстои да бъде създадена европейска инструкция за това, как пациентите да се предпазват от сърдечно–съдови заболявания, след като бе констатирано, че напоследък се увеличават болестите на сърдечно-съдовата система, които се длъжат най-често на усложения от зъбния кариес. Този документ официално ще бъде готов най-късно в края на тази година, или в началото на 2012 г.. Това е едно от решенията, които взеха лекарите по дентална медицина, участващи във форума.
Бе гласувана и резолюция за квалификацията на помощниците на зъболекарите. Предвижда се за 3 години помощниците на зъболекарите да усвоят 500 учебни часа. Ще им се издава специален сертификат от Българския зъболекарски съюз.
Редовната годишна пленарна сесия на Европейската секция на FDI, която се проведе в София ще се запомни с това, че бе отлично организирана, с решенията, които взе и  с това, че се превърна в чудесна трибуна за отправяне на послания, които засягат нашите пациенти, не спести суперлативи към българското домакинство д-р Сийбергер.
Следващата редовна  годишна сесия  на ERO FDI ще бъде  през април 2012 г. в Прага, Чехия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар