петък, 8 април 2011 г.

Само 2% от хората в България са се обърнали към съда заради нарушени здравноосигурителни права

Сочат данните от проучване, представено от д-р Алексей Пампоров  на семинар "Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на ползвателите на здравни услуги". Според изнесените данни най-голям е процентът на потърсилите защита на правата си от директорите на здравни заведения-37 .
24% от анкетираните пък са се обърнали директно към НЗОК.Над 46% от анкетираните посочват грубия или нелюбезен персонал като основно нарушение на здравните им права.  31.5% от тях смятат, че са лошите хигиенни условия. 26% посочват закъснялото или отказано лечение поради липса на направления . Около 16% заявяват, че правата им са били нарушени заради нерегламентирани плащания за лекар, сестра или санитар.
Повече от 65% смятат, че медицинската помощ в страната ни е  достъпна, а 72% я определят и като качествена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар