понеделник, 14 март 2011 г.

България е с най-висока смъртност в Европейския съюз, сочи проучване на социологическа агенция "Барометър България"

Смъртността у нас през този период е от 14 до 15 на 1000 души, при средната стойност за ЕС - 9,7 на 1000, като най-ниска е в Кипър и в Ирландия.
Съществен проблем у нас е детската смъртност, при която се наблюдава тенденция към увеличаване. През 2004 г. е била 11,6 на 1000, а през 2009 г. спада на 9 на хиляда. От страните в ЕС най-висока е детската смъртност единствено в Румъния - 10, 1 на
хиляда.
За последните няколко години естественият прираст у нас бележи известни подобрения, но все още държи отрицателни стойности. През 2009 г. е бил -3,5 на 1000. По този показател България попада в първата тройка наред с Латвия /-3,6 на хиляда/
и Унгария /-3,4 на хиляда/, за разлика от Ирландия, където е +10 на хиляда.
През последните години у нас нараства и броят на ражданията на непълнолетни /между 10-14 години/ и малолетни /15-19 г./ майки. През 2004 г. непълнолетни момичета са родили 344 деца, а през 2009 г. - 464.
По показател "деца раждат деца" ни задминава единствено Румъния, но тя има над 25 милиона жители, а по последни данни у нас населението е около 7 300 000. В другите
държави от ЕС подобни раждани са под 100 за година.
Друга негативна тенденция в страната са високият брой аборти сред непълнолетни и малолетни. През 2007-2008 г. абортите сред малолетните са 150-200, а при непълнолетните - над 3000 годишно.
От "Барометър България" обобщават, че са необходими дългосрочни законодателни мерки за преодоляване на негативните последствия от демографската картина у нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар