вторник, 26 октомври 2010 г.

Конфедерация “Защита на здравето”организира безплатни измервания

На кръвното налягане,  на дишането  и на кръвната захар в рамките на специализираното изложение “Алея на здравето”, което се провежда в НДК от 27 до 31 октомври  2010 г. 
Хронични заболявания, като сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак, хронични респираторни заболявания и диабет са водещите причини за смъртност в света, което представлява 60% от всички смъртни случаи. Глобалната стратегия за превенция и контрол на незаразните болести на СЗО до 2013 година е за работа в партньорство при превенция и контрол на четири групи незаразните болести - сърдечно-съдови заболявания, диабет, рак и хронични болести на дихателната система и на четирите общи рискови фактори - тютюнопушене, липса на физическа активност, нездравословно хранене и вредaта от употреба на алкохол.
Проблемът с незаразните заболявания е актуален и за неговото разрешаване са необходими общите усилия на българската медицинска общност, структурите на управление и финансиране на здравеопазването и активната позиция на пациентските организации.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Конфедерация „Защита на здравето” е първата национално представена пациентска организация в България. Тя обединява десетки организации на пациенти с различен тип заболявания, повечето от които социално значими, като рак, диабет, астма, ХОББ, епилепсия, невромускулни заболявания, редки болести и др. Броят на реалните пациенти, които КЗЗ, представлява надхвърля 1 500 000 души. Организацията е създадена, за да представлява български здравноосигурени и неосигурени граждани в качеството им на пациенти пред държавните институции, политическите организации, бизнеса и неправителствения сектор.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар